Cảm Biến Đo Mưa DAVIS-6463

Cảm Biến Đo Mưa DAVIS-6463

  • AL-333

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Được thiết kế để đáp ứng các hướng dẫn của Tổ chức Khí tượng Thế giới, thiết kế thùng tự đổ của chúng tôi đặc biệt chính xác. Được sử dụng để hiển thị lượng mưa hàng ngày và tích lũy trên các trạm thời tiết cũng như tỷ lệ mưa.

​Thiết kế mới; Vị trí hoàn hảo
Nón mưa mới được thiết kế cho dữ liệu chính xác hơn nữa trong những cơn gió đặc biệt cao !
Đặt vị trí của bộ thu mưa trên bộ cảm biến Vantage Pro2 cho một địa điểm yêu cầu tách bộ thu mưa và cảm biến nhiệt độ / độ ẩm.
Cũng có thể được sử dụng như một trạm mưa tùy chỉnh độc lập bằng cách sử dụng Bộ truyền tín hiệu / Bộ cảm biến (# 6332), được bán riêng.

Bình luận