Đầu Dò Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Tương Đối HMP155A-L

Đầu Dò Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Tương Đối HMP155A-L

  • AL-330

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

HMP155A cung cấp các phép đo độ ẩm tương đối đáng tin cậy (RH) và đo nhiệt độ cho nhiều ứng dụng. Nó sử dụng cảm biến polymer màng mỏng điện dung HUMICAP®180R để đo RH trong phạm vi từ 0 đến 100%. Một PRT đo nhiệt độ trong phạm vi -80 ° đến + 60 ° C. 

Model: 

  • HMP155A-L

Rất thích hợp cho các ứng dụng dài hạn, không giám sát
-- Chính xác và chắc chắn
-- Gắn kết với cột buồm, xà ngang hoặc cực do người dùng cung cấp
-- Tương thích với hầu hết các máy ghi dữ liệu Campbell Khoa học

Bình luận