image

TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG

Hệ thống trạm thời tiết tự động là một hệ thống tích hợp đo đạc các yếu tố khí tượng Mưa; Tôc độ gió; Hướng gió; Nhiệt độ không khí nhiệt độ đất; độ ẩm; áp suất; Bức xạ mặt trời ngoài ra hệ thống có thể tích hợp với trạm đo mực nước tự động và truyền dữ liệu về cơ sở lưu trữ người dùng thông qua SMS, Website, và địa chỉ IP.

Trạm được xây dựng đơn giản ưu việt, phù hợp với môi trường của nước ta, đáp ứng Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động. Tất cả các Thiết bị được kiểm định bởi trung tâm mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

image

TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG

Hệ thống trạm thời tiết tự động là một hệ thống tích hợp đo đạc các yếu tố khí tượng Mưa; Tôc độ gió; Hướng gió; Nhiệt độ không khí nhiệt độ đất; độ ẩm; áp suất; Bức xạ mặt trời ngoài ra hệ thống có thể tích hợp với trạm đo mực nước tự động và truyền dữ liệu về cơ sở lưu trữ người dùng thông qua SMS, Website, và địa chỉ IP.

Trạm được xây dựng đơn giản ưu việt, phù hợp với môi trường của nước ta, đáp ứng Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động. Tất cả các Thiết bị được kiểm định bởi trung tâm mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.