Dự án xây dựng vương quốc Anh

Dự án xây dựng vương quốc Anh

Chủ đầu tư: Lê Văn Đạt

Địa điểm: London, Vương Quốc Anh

adsadsadsđ