HỆ THỐNG ĐO LƯU LƯỢNG TUẦN HOÀN

HỆ THỐNG ĐO LƯU LƯỢNG TUẦN HOÀN

11:25 - 08/01/2021

CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG ĐO LƯU LƯỢNG TUẦN TỰ ĐỘNG TUẦN HOÀN
Hệ thống đo lưu lượng do trung quốc nghiên cứu sản xuất theo phương pháp tuần hoàn đã được Trung Quốc đưa vào sử dụng từ năm 2005.

TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG
LIÊN HỢP QUỐC CÙNG VIỆT NAM XÂY HÀNG NGÀN NHÀ CHỐNG BÃO Ở MIỀN TRUNG
TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG SẦM SƠN
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG ĐO LƯU LƯỢNG TUẦN TỰ ĐỘNG TUẦN HOÀN
Hệ thống đo lưu lượng do trung quốc nghiên cứu sản xuất theo phương pháp tuần hoàn đã được Trung Quốc đưa vào sử dụng từ năm 2005.
Nguyên lý hoạt động: Tích hợp các yếu tố số liệu điều tra cơ bản, lưu tốc dòng chảy và dựa trên quy phạm của ngành KTTV Việt Nam từ đó đưa kết quả đáp ứng được yêu cầu của ngành KTTV Việt Nam và vận hành dễ dàng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Phương thức vận hành: Hệ thống vận hành theo 3 chế độ: Tự động, bán tự đông, thủ công.
Các công trình đã lắp đặt:
1. Trạm Thủy văn Bằng Giang – Thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc.
2. Trạm Thủy vănVăn Mịch – Thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc.
3. Trạm Thủy văn Bình Liêu – Thuộc Đài KTTV KV Đông Bắc.
4. Trạm Thủy văn Thác Giềng – Thuộc Đài KTTV KV Việt Bắc.