Kim thu sét Erico

Kim thu sét Erico

  • AL-363

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Kim thu sét Erico là thương hiệu chống sét có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ (Mỹ). Tập đoàn Erico đã có tới hơn 100 năm lịch sử, và có nhà máy sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới: Mexico, Áo, Úc, Pháp...

Bình luận