Máy Phân Tích Hóa Sinh 2900D (Biochemistry Analyzers)

Máy Phân Tích Hóa Sinh 2900D (Biochemistry Analyzers)

  • AL-354

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Máy phân tích sinh hóa YSI 2900 cung cấp tốc độ và tính linh hoạt với độ chính xác và chính xác mà bạn cần.

YSI đã đạt được danh tiếng là Tiêu chuẩn Vàng trong các công cụ phân tích sinh học với các cảm biến có độ chính xác cao và kết quả nhanh chóng.
- Phân tích kết quả cụ thể trong 60 giây hoặc ít hơn
- Điện cực enzyme bất động
- Chất lỏng độc đáo chống tắc nghẽn
- Công nghệ đo lường đáng tin cậy.
Xử lý mẫu tự động YSI 2900 có giao diện người dùng đồ họa trực quan, cổng USB để truy xuất dữ liệu và khả năng đo mẫu từ nhiều loại giá đỡ mẫu bao gồm 96 tấm giếng và ống siêu nhỏ, giúp máy phân tích 2900 trở thành cách dễ sử dụng nhất và tiết kiệm chi phí nhất để đo lường các hóa chất sau đây trong một loạt các lĩnh vực ứng dụng:  Glucose; Lactate; Glutamine; Glutamate; Xyloza; Ethanol; Metanol; Sucrose; Galactose; Lactose; Choline; Glyxerol; Hydrogen peroxide;...

BenchtopYes
Certifications ETL, RoHS, CE
Compliance 21 CFR, Phần 11
GAMP® 5
Connectivity / Communications chuẩn Ethernet, USB
Graphic Display Yes/Có
Measurement Range Glucose: 0.05-25 g/L, Lactate: 0.05-2.70 g/L, Glutamate: 15-1460 mg/L, Glutamine: 30-1169 mg/L, Glycerol: 0.75-40 g/L, Xylose: 0.5-30 g/L, Choline: 5-450 mg/L, Hydrogen Peroxide: 3-300 mg/L, Sucrose: 0.1-25 g/L, Ethanol: 0.04-3.2 g/L, Ethanol-HC: 0.5-40 g/L, Methanol: 0.1-2.5 g/L, Lactose: 0.05-25 g/L, Galactose: 0.1-25 g/L
Memory Yes/Có
Operating Temperature 15-35°C
Parameters Measured Glucose, Lactate, Glutamate, Glutamine, Glycerol, Xylose, Choline, Hydrogen Peroxide, Sucrose, Ethanol, Methanol, Lactose, Galactose
Power 100-240 VAC, 50-60 Hz
Precision Application specific, typical CV <2%
Unit of Measure mg/dL, mg/L, g/L, %, mmol/L
Warranty 1 year

Bình luận