TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG SẦM SƠN

TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG SẦM SƠN

11:21 - 08/01/2021

TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG SẦM SƠN
Địa điểmThị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tưTrung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 

TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG
HỆ THỐNG ĐO LƯU LƯỢNG TUẦN HOÀN
LIÊN HỢP QUỐC CÙNG VIỆT NAM XÂY HÀNG NGÀN NHÀ CHỐNG BÃO Ở MIỀN TRUNG
TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG SẦM SƠN
Địa điểmThị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tưTrung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường