So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG SẦM SƠN

TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG SẦM SƠN

TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG SẦM SƠN
Địa điểm: Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Chủ đầu tư: Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 

Trạm Khí tượng Hải văn và Môi trường Sầm Sơn
Tags:,