Anh Linh sản xuất lắp đặt, chuyển giao , cho thuê thiết bị ,  vận hành hồ chứa , cảnh báo lũ quét và sạt lở đất, cảnh báo khí tượng nông – lâm ngiệp

sản xuất lắp đặt, chuyển giao , cho thuê thiết bị ,  vận hành hồ chứa , cảnh báo lũ quét và sạt lở đất, cảnh báo khí tượng nông – lâm ngiệp